هیچ وقت تلاش نکن ......

Never try to teach a pig to sing

It wastes your time

and it annoys the pig.

هیچ وقت تلاش نکن که به یک خوک آواز خواندن یاد بدهی

این کار هم وقت تو را تلف میکند

هم خوک را آزار میدهد

/ 0 نظر / 12 بازدید