چیزهایی که مردم ...

The things most people want to know

about are usually none of their business.

چیزهایی که بیشتر مردم دوست دارند بدانند

چیزهایی است که معمولا ربطی به آنها ندارد.

/ 0 نظر / 16 بازدید