کلید موفقیت چیست ...

I don't know the key to success,

but the key to failure

is to try to please everyone.

نمی دانم کلید موفقیت چیست

اما کلید شکست این است که

تلاش کنی همه را راضی نگه داری. (خشنود کنی)

/ 1 نظر / 18 بازدید
خسرو

like