آدم بدبین ...

A pessimist sees the difficulty

in every opportunity

an optimist sees the opportunity

in every difficulty.

آدم بدبین در هر فرصتی

مشکلات را میبیند

آدم خوشبین در هر مشکلی

فرصتها را میبیند.

/ 1 نظر / 15 بازدید
ALONE

سلام چند بار براتون پیغام گذاشتم جواب ندادین. یه سوال داشتم شما استاد زبانین؟ من کمک می خام خواهش می کنم جوابمو بدین. چند تا سوال راجع به این متنا دارم. ازاین دخترا نیستم که تو زبان تجدید شده یا کنکور داره دنبال کمک می گرده. هدف اصلیم موفقیت تو زبانه. خواهش می کنم جواب بدین منتظرم