اندرز 483 زندگی

When you feel terrific, notify your face.

وقتی احساس فوق العاده ای داری با صورت خود آنرا نشان بده!

/ 1 نظر / 30 بازدید
hi-learner

when GOD solves your problems, you have Faith in HIS abilities; when GOD doesn't solve your problems HE has Faith in your abilities. . . . وقتی خدا مشکلات تو رو حل می کنه تو به توانایی های او ایمان داری. وقتی خدا مشکلاتت رو حل نمی کنه او به توانایی های تو ایمان داره[گل]