اندرز 490 زندگی

Rake a big pile of leaves every fall and

jump in it with someone you love.

هر پاییز کپه برگهای ریخته شده را با شن کش جمع کن

و زیرپای کسی که دوستش داری بریز‍!

/ 1 نظر / 32 بازدید
لیلا محمدی

اگر فرد لایق و قدردانی باشد همه زندگیتو ،عشقتو و هر آنچه که داری نه در یک زمان خاص بلکه در هر ثانیه به زیر پاش میریزی وپیشکشش میکنی