اگر این صبح ...

If you wake up this morning

with more health than illness.

you are more blessed than the million who

will not survive this week.

اگر شما این صبح از خواب بیدار شده اید

با سلامتی بیشتر بجای بیماری

شما خیلی خوشبخت تر هستید از میلیونها نفر افرادی که

این هفته زنده نمی مانند.

/ 0 نظر / 13 بازدید