بهتر است ساکت باشی و ....

It is better to remain silent

and be thought a fool

than to open your mouth

and remove all doubt

بهتر است ساکت باشی

و دیگران گمان کنند نادان هستی

تا اینکه دهانت را باز کنی

و این شک را از بین ببری!!!

/ 0 نظر / 14 بازدید