دوست داشتن اطرافیان .....

Loving your neighbor means

not to limit your neighbor

in word, thought or deed.

دوست داشتن اطرافیانت یعنی

آنها را محدود نکنی در

گفتار؛ اندیشه یا کردار

/ 1 نظر / 12 بازدید
شقایق

عااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالی بود واقعا مرسی