اندرز 471 زندگی

Be a leader: Remember the lead sled dog is

the only one with a decent view.

جلو دار باش: به یاد داشته باش که سگ جلودار سورتمه تنها سگی است

که دید مناسبی دارد!

/ 0 نظر / 30 بازدید