قبل از سپیده ...

It is dark before the dawn

but the dawn never fails.

Trust in the dawn.

قبل از سپیده دم هوا تاریک است

ولی سپیده دم هرگز از بین نمی رود (همیشه می آید) پس

به سپیده دم اعتماد داشته باش.

/ 0 نظر / 14 بازدید