اندیشه یک نیروی ...

Thought is a tremendous vibratory force

and man is drawn to his thought creation.

اندیشه یک نیروی لرزاننده فوق العاده است

و انسان به سوی چیزهایی که با اندیشه اش خلق کرده است،

کشیده می شود.

/ 0 نظر / 12 بازدید