چیزی که برایت دردسر ......

It ain't what you

don't know that gets you into trouble

It's what you know

for sure that just ain't so.

چیزی که برایت دردسر درست میکند

نادانسته های تو نیست بلکه

اطمینان تو به دانسته هایت است

که تو را به دردسر می اندازد

/ 0 نظر / 16 بازدید