هرچه نور بیشتر ...

The more light you allowedwithin you

the brighter the world you live in will be.

هرچه نور بیشتری را به درونت راه بدهی

روشن تر خواهد شد دنیایی را که در آن زندگی می کنی.

/ 0 نظر / 14 بازدید