چه داخل و چه خارج ...

Inside the ring or out,

ain't nothing wrong with going down.

It's staying down that's wrong.

چه داخل و خارج از رینگ

زمین خوردن اشتباه نیست

از زمین بلند نشدن اشتباه است.

/ 0 نظر / 12 بازدید