فکر کردن ساده است.....

Thinking is easy,

acting is difficult,

and put one's thoughts into action

is the most difficult thing

in the world.

فکر کردن ساده است

کار کردن سخت است

و عملی کردن فکرهایمان سخت ترین کار

در دنیاست.

/ 0 نظر / 11 بازدید