وقتی می شنوم ...

When I hear somebody sigh,

Life is hard,

I am always tempted to ask,

Compared to what?

وقتی می شنوم که کسی آه می کشد:

زندگی سخته

همیشه وسوسه می شوم که از او بپرسم

در مقایسه با چی؟

/ 0 نظر / 12 بازدید