اندرز 468 زندگی

After you've worked hard to get what you want,

take the time to enjoy it.

پس از تلاش سخت برای به دست آوردن آنچه که می خواستی

وقت بگذار و از آن لذت ببر!

/ 0 نظر / 28 بازدید