اندرز 488 زندگی

When reconvening after a conference break,

choose a chair in a different part of the room.

هنگام بحث و بررسی در مورد چیزی بعد از زمان استراحت در یک کنفرانس

صندلی دیگری در جای متفاوت برای خود انتخاب کن!

/ 0 نظر / 31 بازدید