راز بدبخت بودن ...

The secret of being miserable

is to have leisure to bother about whether

you are happy or not.

the cure is occupation.

راز بدبخت بودن

به زحمت انداختن خود در اوقات فراغت است تا فکر کنیم که آیا

خوشبخت هستیم یا نه

درمان این درد، کار و تلاش (اشتغال) است.

/ 0 نظر / 13 بازدید