دوستان ما ....

Friends are angels who lift us to our feet

when our wings have trouble remembering how to fly.

دوستان ما فرشته هایی هستند که ما را از زمین بلند می کنند

زمانیکه بال هایمان به سختی به یاد می آورند چگونه پرواز کنند.

.

/ 0 نظر / 12 بازدید