اندرز 461 زندگی

When planning a trip abroad,

read about the places you'll visit before you go

or, better yet, rent a travel video.

هنگامیکه یک سفر خارجی را برنامه ریزی می کنی

درباره مکانهایی که از آنها بازدید خواهی داشت مطالعه کن

و یا حتی بهتر فیلمی مستند درباره آن کرایه کن و ببین!

/ 0 نظر / 11 بازدید