هیچ چیز در جهان ...

Nothing in the world can take the place of persistence.

Talent will not; nothing is more common than unsuccessful men with talent.

Genius will not; unrewarded genius is almost a proverb.

Education will not; the world is full of educated derelicts.

Persistence and determination alone are omnipotent.

هیچ چیز در جهان نمی تواند جایگزین پشتکار شود.

استعداد نمی تواند زیرا وجود افراد ناموفق با استعداد عادی شده است.

نبوغ نمی تواند زیرا نابغه بیچاره یک ضرب المثل شده است

تحصیلات نمی تواند زیرا جهان پر از تحصیل کرده های رهاشده (بیکار) است.

پشتکار و عزم راسخ به تنهایی قادر مطلق می باشند.

/ 0 نظر / 12 بازدید