مهمترین کار یک پدر ....

The most important thing a father

can do for his children

is to love their mother.

مهمترین کاری که یک پدر

می تواند برای فرزندانش انجام دهد

این است که به مادرشان عشق بورزد.

/ 0 نظر / 14 بازدید