اندرز 494 زندگی

Use a travel agent.

It costs no more and saves time and effort.

از آژانسهای مسافرتی استفاده کن. هزینه زیادی ندارد

ولی در وقت و تلاش و انرژی شما صرفه جویی می شود!

/ 0 نظر / 13 بازدید