در لحظه تولد ...

When you were born

you cried and the world rejoiced

live your life so that when you die

the world cries and you rejoice.

در لحظه تولد

تو گریه می کردی و دنیا می خندید

طوری زندگی کن که در هنگام مرگ

همه گریه کنند و تو بخندی.

/ 0 نظر / 12 بازدید