اندرز 484 زندگی

Love deeply and passionately.

You might get hurt,

but it's the only way to live life completely.

خیلی عمیق و عاشقانه عشق بورز.

شاید کمی آسیب ببینی اما تنها راه زندگی به طور کامل همین است!

/ 1 نظر / 28 بازدید
لیلا محمدی

توانایی عشق ورزیدن، بزرگ ترین هنر جهان است