در آخر زندگیم ...

When I stand before God

at the end of my life,

I would hope that I would not have

a single bit of talent left,

and could say:

I used everything you gave me.

هنگامیکه در آخر زندگیم در پیشگاه خداوند می ایستم

امیدوارم ذره ای استعداد دست نخورده نداشته باشم

و بتوانم بگویم:

خداوندا من از تمام چیزهایی که به من دادی استفاده کردم.

/ 0 نظر / 11 بازدید