بازی نمی کنیم ...

We don't stop playing because we grow old,

We grow old because we stop playing.

دلیل اینکه دیگر بازی نمی کنیم این نیست که پیر شده ایم

پیر می شویم چون که دیگر باری نمی کنیم.

/ 0 نظر / 17 بازدید